Domenii de activitate avocat

1. Insolventa / lichidari voluntare :

Coordonarea in tot a activităţii de insolventa sau lichidare a unei societăţii comerciale;

Consultanta in domeniul lichidărilor voluntare, redactarea hotararilor, inregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comertului, reprezentarea asociatilor in fata lichidatorului, pe toata perioada lichidarii societatii; 

Reprezentarea in instanţă a societăţilor creditoare şi debitoare in cadrul procedurii insolventei, a administratorului special sau judiciar;

Redactarea, asistenta si reprezentarea privind deschiderea procedurii generale sau simplificate de insolventa, la cererea debitoarei sau a creditorilor;

Intocmirea de rapoarte de analiza, privind stadiul procedurii de insolventa si/sau posibilitati de redresare a societatii, aflata in aceasta procedura; 

Intocmirea planului de reorganizare si supravegherea realizării acestuia; 

Identificarea cauzelor si imprejurarilor care au dus la starea de insolventa a societatii debitoare, eventualelor persoane care se fac vinovate de aducerea societatii in stare de insolventa;

Evaluarea activelor sau bunurilor care urmează a fi valorificate prin vânzare, in cadrul procedurii de insolventa/lichidare voluntara; 

Conducerea sau supravegherea activitătii societatii debitoare, pe parcursul procedurii de insolventa;   

Intreprinderea tuturor demersurilor necesare in scopul valorificarii cat mai eficiente a activelor societătii aflate in insolventa; 

Asistenta si reprezentarea, privind actiunile in anulare formulate de administratorul judiciar, lichidator, ce au ca obiect transferurile patrimoniale efectuate de societatea debitoare anterior deschiderii procedurii de insolventa.

 

andreiioan@andreiioan.ro

Cabinetul Avocat Andrei Ioan, este unul din cabinetele de avocatura de succes de pe piata serviciilor de asistenta juridica, fiind situat in zona centrala a orasului Ploiesti. Activitatea este axata in principal pe insolventa/lichidari, litigii recuperari creante, societati comerciale, contracte comerciale, civil si familie, litigii de munca, contencios administrativ, mediere si conciliere, imobiliar, fiscal, financiar bancar.