Domenii de activitate avocat

10. Fiscal :

Consultanta, asistenta si reprezentare in fata instantelor de fond si de control judiciar, in litigiile privind problemele de natura fiscala;

Asistenta si reprezentare in indeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control , a deciziilor de impunere si a actelor emise de autoritatile publice din domeniul fiscal;

Consultanta fiscala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza:
    - impozitarea societatilor comerciale si persoanelor fizice;
    - taxa pe valoarea adaugata, reglementare si recuperare;
    - taxele vamale si accizele;
    - impozitul pe venitul nerezidentilor;
    - alte impozite si taxe locale;

Reprezentarea in relatia cu autoritatile fiscale, consultanta si asistenta fiscala specializata in timpul controalelor efectuate de acestea.

andreiioan@andreiioan.ro

Cabinetul Avocat Andrei Ioan, este unul din cabinetele de avocatura de succes de pe piata serviciilor de asistenta juridica, fiind situat in zona centrala a orasului Ploiesti. Activitatea este axata in principal pe insolventa/lichidari, litigii recuperari creante, societati comerciale, contracte comerciale, civil si familie, litigii de munca, contencios administrativ, mediere si conciliere, imobiliar, fiscal, financiar bancar.