Domenii de activitate avocat

7. Contencios administrativ :

Consultanta inainte si in timpul derularii procedurii de licitatie privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

In cadrul instantelor judecatoresti,  contestatii in domeniul achizitiilor publice, litigii, reprezentare in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor;

Consultanta si asistenta organelor administratiei publice centrale, privind atat elaborarea documentatiei de atribuire, cat si elaborarea si publicarea anuntului de participare in vederea tinerii licitatiilor pentru servicii si bunuri;

Consultanta si asistenta pentru autoritatile locale ale statului;

Plangeri contraventionale;

Redactarea de contestatii privind actele institutiilor administrative si fiscale;

Consultanta, asistenta si reprezentare privind legislatia functionarilor publici, functiile publice cu statut special, litigii ale functionarilor publici, drepturile salariale ale functionarului public, actiuni în justitie pentru anularea sau emiterea de acte administrative, contestatii procese-verbale de contraventie;

Consultanţă, asistenţă, redactare, reprezentare, acţiuni în justiţie împotriva organelor administraţiei publice.

 

andreiioan@andreiioan.ro

Cabinetul Avocat Andrei Ioan, este unul din cabinetele de avocatura de succes de pe piata serviciilor de asistenta juridica, fiind situat in zona centrala a orasului Ploiesti. Activitatea este axata in principal pe insolventa/lichidari, litigii recuperari creante, societati comerciale, contracte comerciale, civil si familie, litigii de munca, contencios administrativ, mediere si conciliere, imobiliar, fiscal, financiar bancar.