Conditii generale de utilizare a prezentului site.

Art.1

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos, precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi anterior cu orice persoana.

Art.2

Andrei Ioan este proprietarul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea sa.

Art 3.

Orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului , indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil acordul proprietarului, este strict interzisă şi constituie infractiune ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Art.4

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de servicii oferite de Andrei Ioan clientilor, imaginile si textele de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea proprietarului site-ului.

Art.5

O Proprietarul isi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea sa

Art.6

Andrei Ioan este la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă comunica informaţiile suplimentare pe care veti dori să le cunoaşteţi cu privire la fiecare dintre serviciile prezentate pe site.

Art.7

Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, proprietarul, nu va putea fi făcut responsabil pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nici o natură. .

Art.8

Informaţiile asupra produselor si serviciilor sunt oferite numai cu titlu informativ şi prin urmare, nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de proprietarul site-ului, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Art.9

Accesul la produsele şi serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricţii, trebuie deci să vă asiguraţi că legea ţării de unde se stabileşte conectarea vă autorizează să accesaţi site-ul nostru.

Art.10

Prezentele Condiţii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea / funcţionarea / disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condiţiilor Generale şi a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanţele româneşti vor fi considerate competente.

Art.11

Andrei Ioan îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi Condiţiile Generale. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condiţiile Generale în vigoare.

andreiioan@andreiioan.ro