DOMENII DE ACTIVITATE

Reorganizarea judiciara :

Se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată a creantelor, numit plan de reorganizare, care poate să prevadă, împreună sau separat:
- restructurarea operatională si/sau financiară a debitorului;
- restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
- restrângerea activităt ii prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului;

Administratorul judiciar va urmari ca prin actiunile intreprinse de conducerea debitoarei sa nu se produca pagube ce ar putea aduce atingere intereselor creditorilor si va sesiza instanta si pe creditori, ori de cate ori va considera necesar.

andreiioan@andreiioan.ro

ANDREI IOAN I.P.U.R.L este unul dintre cei mai importanti practicieni in insolventa care, prin specialistii si colaboratorii sai a reusit de-a lungul anilor sa fie un liant intre debitor si ceilalti participanti in procedura de insolventa  (banci, creditori bugetari, furnizori de utilităţi si institutii publice).