DOMENII DE ACTIVITATE

Lichidarea judiciara :

Se aplica debitorului, persoana juridica, in vederea achitarii datoriilor catre creditori, implica inventarierea patrimoniului debitorului, evaluarea si valorificarea acestuia, in tot sau in parte;

Toti creditorii se bucura de o atentie egala din partea lichidatorului judiciar, acesta avand o pozitie echidistanta si echilibrata in raporturile cu creditorii, precum si in raporturile dintre acestia si reprezentantii actionarilor/asociatilor;

In vederea maximizarii averii debitorului lichidatorul judiciar va intreprinde toate demersurile pentru anularea sau desfiintarea actelor juridice care au provocat si continua sa provoace pierderi debitorului, pe de o parte, si va desfasura cu fermitate toate actiunile legale ce ii stau la indemana in vederea recuperarii sumelor pe care debitorul le are de recuperat, pe de alta parte;

Lichidatorul judiciar va trebui sa parcurga toate etapele procesuale in vederea valorificarii cit mai rapide a bunurilor si distribuirii sumelor obtinute catre creditori.

 

 

andreiioan@andreiioan.ro

ANDREI IOAN I.P.U.R.L este unul dintre cei mai importanti practicieni in insolventa care, prin specialistii si colaboratorii sai a reusit de-a lungul anilor sa fie un liant intre debitor si ceilalti participanti in procedura de insolventa  (banci, creditori bugetari, furnizori de utilităţi si institutii publice).