DOMENII DE ACTIVITATE

Consultanţă privind procedura de insolventa :

Consultanţă pentru persoanele fizice si juridice, participanti la procedura de insolventa;

Intocmirea documentatiei necesare depunerii cererii pentru deschiderea procedurii de insolvenţă;

Intocmirea unui raport de analiză asupra situatiei economice, financiare si juridice, privind cauzele si imprejurarile care au dus la starea de insolventa a societatii;

Intocmirea planului de reorganizare, negocierea acestuia cu creditorii si supravegherea realizarii acestuia;

Intocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmează a fi valorificate prin vânzare;

Supravegherea sau conducerea activităţii societăţii în perioada de observaţie sau de reorganizare (administrative);

Intocmirea proiectului de plan de lichidare;

Valorificarea, în cadrul unui sistem de marketing deosebit de eficient, a activelor societăţii aflate în insolvenţă;

Conducerea în totalitate a activităţii de lichidare a bunurilor societăţii.

 

 

andreiioan@andreiioan.ro

ANDREI IOAN I.P.U.R.L este unul dintre cei mai importanti practicieni in insolventa care, prin specialistii si colaboratorii sai a reusit de-a lungul anilor sa fie un liant intre debitor si ceilalti participanti in procedura de insolventa  (banci, creditori bugetari, furnizori de utilităţi si institutii publice).