Servicii mediere

Medierea se poate aplica urmatoarelor categori de litigii:

 

 

BANCARE SI FINANCIARE

Prelucrarea cu intarziere a ordinelor de plata care aduc prejudicii clientilor;

Cresterea nejustificata a dobanzilor pe perioada derularii contractului de credit, necomunicarea majorarii ratei dobanzii;

Perceperea de comisioane nejustificate, calcularea dobanzilor in mod gresit;

Erori in procesarea tranzactiilor efectuate cu carduri si in procesarea tranzactiilor efectuate de clienti prin online banking;

Fraude bancare si efectuarea de operatiuni neautorizate de clienti in conturile acestora;

Gresita inregistrare a clientului ca rau platnic in cadrul Centralei Riscurilor Bancare si Biroul de Credit;

Inserarea in contractele de credit a unor clauze abuzive, modificarea clauzelor conventiei fara consultarea si acordul clientilor si neconsemnarea prin act aditional;.

Neachitarea cu rea credinta de catre clientii debitori a datoriilor banesti;

Refuzul nejustificat al clientilor debitori de a plati dobanzile si penalitatile calculate legal de banca creditoare;

Denigrarea bancilor in mass media de catre clienti;

Depunerea de reclamatii nejustificate la ANPC si BNR in detrimentul bancilor.

 

andreiioan@andreiioan.ro

Obiectivul nostru este sa oferim clientilor un proces de mediere de o inalta competenta, fapt ce se poate realiza datorita pregatirii noastre profesionale, prin neutralitate, impartialitate, confidentialitate si prin tehnici de comunicare eficiente, prin intermediul carora, dirijam procesul pentru o solutie favorabila partilor participante.